Top 10 phim Hàn Quốc hàng tuần (ngày 20 – 26 tháng 5 năm 2019)

Bn có th xem trailer phim bng cách nhp vào tiêu đ phim trong bng biu đ.

Cấp Tên phim Giải phóng Tổng (USD) Chia sẻ Tổng gộp (USD) Nhà hát Count Chơi màn hình
1 The Gangster, The Cop, The Devil 2019-05-15 9,433,047 39.4% 20,478,592 1,217 39,243
2 Aladin 2019-05-23 6,561,871 27.4% 6,563,637 1,311 19,393
3 Miss & Mrs. Cops 2019-05-09 2,198,617 9.2% 11,059,056 828 16,746
4 AVENGERS : ENDGAME 2019-04-24 2,307,297 9.6% 101,387,077 854 12,411
5 My First Client 2019-05-22 975,615 4.1% 1,070,053 671 11,468
6 Juror 8 2019-05-15 509,840 2.1% 1,826,558 621 6,487
7 The Boy 2019-05-23 530,034 2.2% 533,406 509 5,809
8 Pokemon: Detective Pikachu 2019-05-09 316,780 1.3% 4,777,499 395 2,851
9 My Special Brother 2019-05-01 196,418 0.8% 10,079,128 440 2,938
10 A Job Who Is near Us 2019-05-16 180,639 0.8% 338,783 200 1,172

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here