‘My Special Brother’, una película de comedia humana basada en una historia real, se estrenará el 1 de mayo

‘My Special Brother’, una película de comedia humana basada en una historia real, se...

ảnh từ Tin tức Yonhap (https://www.yna.co.kr/view/AKR20190421032800005?section=entertainment/all) 'Người anh em đặc biệt của tôi', một bộ phim hài về con người phát hành vào ngày 1 tháng 5, trình bày chủ nghĩa...