Bộ phim truyền hình cuối tuần của đài SBS ‘The Fiery Priest’ được xếp hạng số 1 trong tập phim truyền hình vào tuần thứ 4 của tháng 3

Bộ phim truyền hình cuối tuần của đài SBS ‘The Fiery Priest’ được xếp...

ảnh từ trang web chính thức của SBS 'The Fiery Priest'(https://programs.sbs.co.kr/drama/fierypriest) Một công ty khảo sát và phân tích dữ liệu lớn của tập đoàn GOODDATA đã công bố Tuần...